STAFF LIST( 2019-20 )


Select session to view Previous List:

Principal
S.NoName
1 Reema Punj
Head Mistress
S.NoName
1 Kanwaljeet Kaur
PGT
S.NoName
1Mrs. Dimple Popli
2Mrs. Davinder Kaur
3Mr. Kishan Singh
4Mrs. Alka Kapur
5Mrs. Navjeet Kaur
6Ms. Rubinder Kaur
7Mrs. Gurpreet Kaur
8Mrs. Gurdip Kaur
9Mrs. Amarjit Kaur
10Mrs. Gaganpreet Kaur
11Mrs. GurpreetKaur Arora
12Mrs. Jagdeep Kaur
13Mrs. Ravinder Kaur (Music)
14Mrs. Poonam Kaur
15Mrs. Jaswinder Sethi
16Mrs. Anupam Kalra
17Mr. Charan Pal Singh
18Mrs. Dimple Popli
19Mrs. Davinder Kaur
20Mr. Kishan Singh
21Mrs. Alka Kapur
22Mrs. Navjeet Kaur
23Ms. Rubinder Kaur
24Mrs. Gurpreet Kaur
25Mrs. Gurdip Kaur
26Mrs. Amarjit Kaur
27Mrs. Gaganpreet Kaur
28Mrs. GurpreetKaur Arora
29Mrs. Jagdeep Kaur
30Mrs. Ravinder Kaur (Music)
31Mrs. Poonam Kaur
32Mrs. Jaswinder Sethi
33Mrs. Anupam Kalra
34Mr. Charan Pal Singh
TGT
S.NoName
1Ms. Sheela Bir
2Mrs. Jaswinder Arora
3Mrs. D.K.Lamba
4Mrs. Ramanjit Kaur
5Mrs. Harmeet K.Lyallpuri
6Mrs. Sandeep Kaur
7Ms. Karunpreet Kaur
8Mrs. Basant Kaur
9Mrs. Kanwaljeet kaur Sadana
10Mrs. Kavita Vashistha
11Mrs. Davinder K Vohra
12Mrs. Deepa Joshi
13Mrs. Surinder K.Bhatia
14Mrs. Manjit K.Sethi
15Mrs. Harmeet K.Bedi
PRT
S.NoName
1Mrs. Manvinder K Chugh
2Mrs. Manvinder K Chugh
3Mrs. Manvinder K Chugh
4Mrs. Manvinder K Chugh
5Mrs. Manvinder K Chugh
6Mrs. Manvinder K Chugh
7Mr. Manvinder K Chugh
8Mrs. Manvinder K Chugh
9Mrs. Manvinder K Chugh
10Mrs. Manvinder K Chugh
11Ms. Manvinder K Chugh
12Mrs. Manvinder K Chugh
13Mrs. Manvinder K Chugh
14Mrs. Manvinder K Chugh
15Mrs. Manvinder K Chugh
16Mrs. Manvinder K Chugh
17Mrs. Manvinder K Chugh
18Mrs. Manvinder K Chugh
19Mrs. Manvinder K Chugh
20Mrs. Manvinder K Chugh
21Mrs. Manvinder K Chugh
22Mrs. Manvinder K Chugh
Support Staff
S.NoName
1Smt. Amarjeet Kaur
2Sh. Ashwani kumar
3Sh. Dwarka Prasad
4Sh. Bhajan Singh
5Smt. Jasbir Kaur
6Sh. Rama Kant
7Sh. Arjun
8Smt. Manju Sharma
9Sh. Raja Ram
10Sh. Ranbir Singh
11Smt. Manju(H.sc)
12Mrs. Gurmeet Kaur
13Mrs Geeta
14Mrs Sonia
15Mrs Nirmla
16Mr. Amarjeet Kaur
17Smt. Ashwani kumar
18Sh. Dwarka Prasad
19Sh. Bhajan Singh
20Sh. Jasbir Kaur
21Smt. Rama Kant
22Sh. Arjun
23Sh. Manju Sharma
24Smt. Raja Ram
25Sh. Ranbir Singh
26Sh. Manju(H.sc)
27Smt. Gurmeet Kaur
28Mrs. Geeta
29Mrs Sonia
30Mrs Nirmla
NTT
S.NoName
1Mrs. Parvinder Kaur
2Mrs. Jasmine Kaur Sahni
3Mrs. Divleen Kaur
4Mrs. Shallu Matta
5Mrs. Sifat Kaur
6Mrs. Jaspreet Kaur
7Mrs. Jasmeen Kaur
8Mrs. Jasleen Kaur Shah
9Mrs. Savita Gulati
10Mrs. Nidhi Kaushik
11Mrs. Gagan Kumar
12Ms. Shweta
13Mrs. Jasleen K. Kharbanda
14Ms. Hemlata Sharma
PRT CONTRACTUAL
S.NoName
1Smt. Amarjeet Kaur
2Sh. Ashwani kumar
3Sh. Dwarka Prasad
4Sh. Bhajan Singh
5Smt. Jasbir Kaur
6Sh. Rama Kant
7Sh. Arjun
8Smt. Manju Sharma
9Sh. Raja Ram
10Sh. Ranbir Singh
11Smt. Manju(H.sc)
12Mrs. Gurmeet Kaur
13Mrs Geeta
14Mrs Sonia
15Mrs Nirmla
Estate Officer
S.NoName
1Mr. Durga Prasad
Adhoc Office Staff
S.NoName
1Mrs. Kanchan
2Mrs. Minky Goyal
3Ms. Tanushree (Medical )
4Mr. Harbhajan Singh
5Mrs. Gurjinder Kaur
6Mr. Amandeep Singh
7Mr. Navsharan Singh (Accountant)
Special Educators
S.NoName
1Mrs. Prerna Kohli
2Mrs. Geetu Batra